Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR

Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR
Vajnorská 1
81570 Bratislava

Tel.: 02 55574144

Fax: 02 55421692
Email: sekretariat@ozpbgn.sk